5 geldmythen: begrijp ze en verdrijf ze

5 geldmythen: begrijp ze en verdrijf ze

Er zijn veel mythes over geld. Helaas laten we, net als alle fabels, onbewust toe dat ze ons gedrag beïnvloeden. Denk na over deze vijf. Hoe hebben ze uw uitgavenbeslissingen in de afgelopen drie maanden beïnvloed? Zie je gebieden die je moet veranderen? Als u uw uitgaven de komende maand in de gaten houdt, vraag de Heer dan om u te helpen aanpassingen door te voeren.

Geldmythe #1: Geld is de wortel van alle kwaad

Deze legende komt van een verkeerde interpretatie van 1 Timoteüs 6:10, waarin duidelijk staat dat de liefde voor geld is de boosdoener. Sommige christenen gedragen zich alsof geld slecht is. Ze studeren niet en leren dus ook geen effectief rentmeesterschap. Onbewust voorzien ze hun gezin niet voldoende. Ze geloven dat het verkeerd is om te sparen, plannen te maken voor hun pensioen of om in welke vorm dan ook geld op te bouwen. Ze zien 1 Timoteüs 5:8 over het hoofd dat ons vertelt dat een gelovige voor zijn gezin moet zorgen, anders is hij erger dan een ongelovige. Eveneens negeren ze Mattheüs 6:21 dat stelt, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.

Geld is neutraal; je hebt het alleen nodig om dingen te kopen. Leer het verstandig te gebruiken, want onbewust kan het je idool worden, je wordt zijn slaaf en je daalt af en blijft in diepe schulden. Luister naar de woorden van Mattheüs 6:21.

Geldmythe #2. Geld is beheersbaar

Waarschijnlijk is de meest levensbepalende mythe over geld dat het beheersbaar is. We gebruiken allemaal ‘geldbeheer’, ‘geld beheren’ en soortgelijke termen. Als we ze zeggen, geloven we ze.

Stoppen; Denk hierover na. Hoe ga je om met geld? Je wilt een auto, een huis, kleding kopen of collegegeld betalen. Zijn dit beslissingen over geldbeheer? Nee! Het zijn levensstijlbeslissingen waarvoor geld nodig is om uit te voeren.

Wanneer we de houding ontwikkelen dat geld onhandelbaar is, zal ons gedrag veranderen. Denk na over de behoeften en de algehele betaalbaarheid voordat u geld uitgeeft of zich ertoe verbindt om geld uit te geven, in plaats van op korte termijn betalingsopties. Koop geen huis alleen omdat de huur lager is dan de hypotheek. Overweeg de volledige effecten op de gezinsfinanciën, levensstijl, geven aan de Heer en het totale budget van het bezit van een huis in vergelijking met het totale effect van huren.

Geconfronteerd met een beslissing waarbij geld betrokken is, moet u begrijpen dat het gaat om levensstijlkeuzes die uw gezin tientallen jaren kunnen beïnvloeden. Waar u woont, het voertuig dat u koopt, de universiteit waar uw kinderen naar toe gaan, zijn keuzes in uw levensstijl. Overweeg deze essentiële vragen voordat u geld uitgeeft en bespreek ze met relevante gezinsleden:

 1. Heb ik het nodig: de auto, kleding, camera?
 2. Hoe ga ik ervoor betalen?
 3. Zullen uitgaven mijn schuld- en rentekosten verhogen?
 4. Welke invloed hebben deze kosten op mijn gezinsbudget en de levensstijl van mijn gezin?
 5. Zal het de familie of gezinsleden ervan weerhouden om geplande of ongeplande evenementen te doen, zoals familie-uitjes, diners, kampeertochten of andere activiteiten?

Geldmythe #3. We maken rationele keuzes als we geld uitgeven

Als je voorbeelden nodig hebt om dit punt te illustreren, onderzoek dan kooppatronen die leidden tot de Grote Recessie. Het subprime-fiasco is het affichekind. Mensen kochten huizen waarvan ze wisten dat ze het nooit zouden kunnen betalen. Mensen gingen op vakantie waarvan ze wisten dat ze het zich niet konden veroorloven. Mensen gaven uit wat ze niet nodig hadden om te kopen wat ze niet nodig hadden. Vraag desalniettemin aan tien personen of de aankoopprocedure die ze volgden rationeel en logisch was, en de meerderheid zal je talloze redenen geven waarom ze moesten handelen zoals ze deden.

Deze irrationaliteit is al lang bij ons. In de jaren zeventig kochten mensen stenen voor huisdieren, onzichtbare honden en andere rare items.

Handelaren weten dat we irrationeel uitgeven en profiteren hiervan door advertenties, verpakkingen en slimme financiering te gebruiken. Waarom zou een stel dat diep in de schulden zit, met een klein vast inkomen, anders een eigenwoningforfait nemen om een ​​grootbeeld-tv te kopen? De reclame greep hen; het was boeiend. Ze bezweken!

Wanneer we ons realiseren en accepteren dat we geen rationele keuzes maken voordat we geld uitgeven, zullen we met de andere vier items in dit artikel koopmansbestendige vesten dragen terwijl we op internet surfen, door winkelcentra lopen en door folders van kooplieden kijken.

Geldmythe #4. We besparen wanneer we in een uitverkoop uitgeven

Hoeveel heeft u in de afgelopen zes maanden aan verkopen uitgegeven, zodat u kon ‘besparen’? Als je $ 1.000 hebt uitgegeven en de gemiddelde verkoopprijs was 50% korting, heb je dan $ 1000 (de helft van $ 2.000) bespaard? Waar heb je die besparingen gelaten? Je hebt niets bespaard; in plaats daarvan heb je $ 1.000 uitgegeven. U bespaart nooit wanneer u een artikel koopt. De prijs die je hebt betaald, was mogelijk 50% van de oorspronkelijke prijs, maar je hebt niet bespaard. Toch, hoewel u niet bespaart bij een verkoop, profiteert u van een verkoop wanneer het NAPPY-principe bestaat:

 1. U nodig zijn het voorwerp.
 2. Jij kunt veroorloven het, en verhoogde uw schulden niet om het te kopen.
 3. U gepland om het artikel te kopen.
 4. U minder betaald dan de geplande prijs die u hebt ingesteld voordat u het artikel koopt.
 5. U, niet de handelaar, besloot het artikel te kopen – de handelaar dwong u niet om het te kopen.

Wanneer het NAPPY-principe, en het feit dat je je levensstijl beheert, instinctief wordt, zal je uitgavenniveau dalen en zul je uiteindelijk kopen wat je besluit dat je nodig hebt of wilt. U negeert verleidelijke reclame.

Geldmythe #5. Een budget of bestedingsplan is een beperkend hulpmiddel

Een budget of bestedingsplan is een vrijmakend hulpmiddel. Het is geen wondermiddel of keurslijf, maar een vroege indicator van resultaten die op grond van realistische aannames waarschijnlijk zijn. Het gaat om doelen, plannen, schattingen. Nadat u dit hebt gedaan, moet u, naarmate u verder komt in de budgetperiode, uw acties vergelijken met het budget en de benodigde gedragsveranderingen doorvoeren. Budgettering, het opstellen van een begroting, maakt deel uit van een totale plan-do-execute-review-cyclus die ik PEACE-begrotingscontrole noem:

 1. Plan een bepaalde periode in om specifieke doelen te bereiken.
 2. Schat en registreer de kosten die nodig zijn om deze doelen te bereiken.
 3. Handel volgens het plan en noteer resultaten terwijl u uw doelen bereikt.
 4. Vergelijk de werkelijke uitgaven met de geschatte uitgaven en de voortgang bij het bereiken van uw doelen.
 5. Voer de benodigde veranderingen uit om op koers te blijven om de doelen te bereiken.

Wilt u op de hoogte zijn van uw financiën? Probeer te werken met een bestedingsplan en PEACE-begrotingscontrole. U zult een grote vermindering van stress merken en een enorme daling van familieruzies over geld.

Copyright (c) Michel A. Bell

Bron: Michel A. Bell

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie