Appel van Gods oog, een liefdesbrief van God

Appel van Gods oog, een liefdesbrief van God

“Moge de God van vrede, die door het bloed van het eeuwige verbond onze Heer Jezus, die grote Herder van de schapen, uit de dood heeft teruggebracht, u toerusten met al het goede om zijn wil te doen, en moge hij in ons werken wat aangenaam is hem, door Jezus Christus, aan wie heerlijkheid zij tot in alle eeuwigheid. Amen” (Hebreeën 13:20-21 NBV).

Mijn gebed

Spreek tot mij, o Geest van God. Jezus laat me vandaag Uw tedere stem horen. Ik kijk naar buiten en de bomen druipen van de verse regen. De grond is verzadigd als voorbereiding om verborgen zaden te bevrijden in hun bestemming van schoonheid en geur. Een dikke zware aanwezigheid van vocht hangt in de lucht. Een troep ganzen vliegt over en onthoudt hun lof niet bij het zwakke gefluister van de lente dat hen het hof maakt en hen roept om naar huis te komen van hun zuidelijke reis. Verse toppen beginnen hun eerste glimpen van groen vrij te geven na het donkerbruin en grijs van de winter. Vogels zingen liedjes van nieuwe liefde tussen het gerinkel van mijn windgong.

Overal waar nieuw leven ontstaat, pronkt met zijn pracht, zijn hoop, zijn belofte. Toch is mijn hart, dat zoveel heeft om dankbaar voor te zijn, een beetje moedeloos omdat de aanklager van de broeders een poging heeft gedaan om de ongelooflijke schoonheid van mijn leven te vertroebelen en me wil laten geloven dat ik ver van U, mijn Heer, ben. Ik weet dat dit niet zo is. Ik leg mijn twijfels aan Uw voeten en kruip in Uw schoot, Uw omhelzing. Ik leg mijn oor tegen het kloppen van Uw hart. Ik klamp me aan u vast, mijn Heer (Deut. 30:20 Psalmen 111:31). Spreek tot mij. Ik zal Uw stem horen en een ander niet volgen.


Zijn antwoord:

Ik zal mezelf niet inhouden

Dierbare, verlangen van Mijn hart, Ik onthoud en zal Mij vandaag niet aan jou onthouden. Open je hart en hoor Mijn stem. Houd Mij stevig vast. Laat me nooit meer gaan. Jij bent de vreugde van Mijn wezen. Ik achtervolg je met een eeuwige liefde. Ja, ik zit achter je aan en ik zal niet stoppen, nee nooit. En ik zal niet loslaten, want ik verlaat je nooit of verlaat je.

Mijn greep is veilig, gekocht met onschatbaar bloed. Ik zou niet zo’n hoge prijs hebben betaald als ik je het niet waard vond. Elke investering van pijn en lijden die ik heb doorstaan, zal zijn perfecte werk hebben en de beoogde voordelen in je leven vrijgeven. Wat ik begon, zal ik afmaken en tot volledige voltooiing brengen (Hebreeën 6:1).

Laat geduld zijn perfecte werk hebben

Ik zie wat jij niet kunt zien. Je moet dit onthouden en geduldig zijn, terwijl je je ogen op Mij gericht houdt (Jakobus 1:4). Alleen omdat je het niet voelt, ziet, betekent niet dat het er niet is. Geloof is de inhoud van dingen waarop wordt gehoopt en het bewijs van dingen die niet worden gezien (Hebr. 11). Dit is iets dat je weet, maar waar je op een vriendelijke manier aan herinnerd moet worden. Heb vertrouwen en weet dat ik mijn gevoelens voor jou of mijn plannen voor jou niet heb veranderd.

De stappen van een rechtvaardig man worden door Mij geordend (Spr. 20:24). Ik ken je komen en gaan voordat er ooit een adem wordt gehaald bij elke dageraad van een nieuwe dag.

Ik ben hier Mijn liefde om je te laten weten dat ik jaloers op je ben en je niet in de winter zal laten leven tussen de overvloed aan nieuw leven dat overal opduikt. Zelfs momenten van de winter zijn alleen bedoeld als bewaarplaatsen van voorbereiding, niet als een eeuwige woning. De winter is voorbij, de lente is gekomen.

Mijn woord keert niet leeg terug

Ik zweef boven je, om je heen met een dikke, zware aanwezigheid, verzadigend, bevochtigend de droge delen van je hart. Spreek Mijn naam, Jezus, keer op keer uit totdat je voelt dat de olie van de hemel je hele wezen verzadigt. Ik geef Mijn essentie door, als dauw van frisheid op zacht gras. Net als het gras moet je elke molecule absorberen van wie ik ben.

Dit wordt gedaan door het met Mij eens te zijn en niet met de tegengestelde gedachten van je aanklager. Hij is een leugenaar en de vader van leugens vanaf het begin. Er is geen waarheid in Hem.

Als een vlammende pijl, een pijl van liefde en vrijheid, stuur Ik Mijn woord om tot in het diepst van je wezen door te dringen en het bereikt het doel waarvoor Ik het zend (Jesaja 55: 10-12). Open je zelf vandaag voor Mij. Verhard uw hart niet vanwege uw eigen tekortkomingen (Hebreeën 4:7). Onthoud, ik vergeef, reinig en verwijder alle ongerechtigheid (1 Johannes 1:9). Reageer op Mijn woorden zoals Ik heb gereageerd op het geluid van jouw stem die Mijn naam uitspreekt. Je zult versteld staan ​​als je huis stevig op de Rots staat (Matteüs 7:24).

Jij bent mijn grote liefde

Geliefde, laat Mij vandaag van je houden zoals alleen Ik dat kan en laat het los. Beken wat we weten de waarheid. Jij bent Mijn favoriete. Ik weet het, maar op de een of andere manier ben je vergeten hoezeer dit zo is. Vergelijk jezelf niet met anderen en wat ze wel of niet doen. Dit levert absoluut geen voordeel op voor vooruitgang in Mij of in Mijn doeleinden voor jou. Ik zou niet meer van je kunnen houden dan ik al doe, wat er ook wordt bereikt of niet wordt bereikt.

Ik heb veel verklaringen afgelegd in Mijn Woord over hoe ik me voel en wat ik zeg dat jij bent. Jij bent de appel van Mijn oog (Zach 2:8). Met andere woorden, jij bent het middelpunt van wat Ik zie als Mijn ogen open zijn en ze zijn altijd open. Onthoud dat ik nooit sluimer of slaap (Psalm 121:4). In feite waak Ik over je terwijl je slaapt met een vurige verwachting die in Mijn hart klopt bij de gedachte aan je ontwaken. Soms is de verwachting zo groot dat ik niet kan wachten, dus spreek ik tot je in dromen (Job 33:14-16). Bij jou zijn is mijn grootste wens. Jij bent Mijn grote liefde.

Jij bent mijn eik van gerechtigheid

Geliefden als ik naar u kijk, wat altijd is, zie ik een boom, een eik van gerechtigheid geplant naast Mijn stromen (Psalm 1:1-3 Jesaja 61:3). Je druipt van de frisse regen van Mijn aanwezigheid en je zult er niet heen gaan. Mijn glorie is overal om je heen als een dikke, dichte mist. Het licht van de hemel danst over in de stralen van zonlicht die de vochtige lucht om je heen doordringen. Zoals de zwerm ganzen die door de lucht vliegen en een vrolijk, meeslepend lied zingen van de komende lente, zing ik over jou Mijn liefde. Ik ritsel door de windgong van je hart en zing een vogelgezang van nieuwe liefde.

Er komt nieuwe groei in je leven. Op een dag kijk je naar buiten en de bomen in de verte lijken bruin, maar toch wemelen ze van de nieuwe levensknoppen die niet zichtbaar zijn voor het oog. Voor je het weet, zijn ze een overvloedige weergave van groen. Zo is het ook met jou. Verander je waarneming en baseer het niet op wat je wel of niet ziet, want ik heb alle dingen nieuw gemaakt. Ik neem elke twijfel weg en vervang ze door belofte. Heb een hart van lof en dankbaarheid. Nader naderen want ik ben nabij.

Reflecteer en schrijf: Net als ik weet ik zeker dat je hier eerder bent geweest. Neem de tijd om te mediteren over de bovenstaande woorden van liefde van de Vader. De onderstaande aanwijzingen zijn slechts suggesties. Als u zich door andere gedachten beroerd voelt, reageer daar dan op. Pluk de dag, het moment. Hij is dichtbij.

1. Welke twijfels moet je aan Zijn voeten leggen? Vind een belofte in het Woord die het tegenovergestelde is van uw twijfel en mediteer erover. Schrijf op waarmee Hij je aanmoedigt.

2. Heb je je ogen van Hem af gehouden en gefocust op je omstandigheden, of zelfs op je gevoelens. Geloof is niet gebaseerd op gevoelens of wat we kunnen zien. Het is gebaseerd op de eeuwige onveranderlijke God. Denk hier eens over na en noteer je gedachten.

3. Vraag Hem om je plaatsen te laten zien waar je je hart misschien hebt verhard op basis van je eigen tekortkomingen of onvervulde verwachtingen van jezelf. Laat alles los voor degene die zich verheugt in de loutere vermelding van Zijn naam.

4. Jij bent Zijn grote liefde, Zijn favoriete. Laat deze woorden tot je doordringen en transformeer je denken. Koester je in Zijn aanwezigheid en schrijf Hem een ​​brief van liefde en aanbidding.

Bron: Brenda Craig

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie