Bent u in een financiële COMA?

Bent u in een financiële COMA?

Bent u in een financiële COMA? U bevindt zich in een financiële COMA als Messias Jezus niet uw antwoord is op deze vragen:

  1. Wie Cjouw leven beheerst?
  2. Wie Own het geld en de bezittingen die u gebruikt?
  3. Voor wie ben je? mhen veroordelen?
  4. Voor wie ben jij? EENverantwoord?

Laten we eens kijken naar het eerste item, Ccontrole. Een definitie uit het Oxford-woordenboek is dat controle ‘de kracht van regisseren’ is. Heb jij de “kracht om je leven te sturen”? Denkt u dat u de dagelijkse gebeurtenissen, uw inkomensniveau en de agenda van volgende week onder controle hebt? Denk nog eens goed na als je denkt van wel. Ons probleem is dat we niet weten wat ons te wachten staat, maar we doen alsof we dat wel weten. We denken dat de toekomst zal lijken op vandaag, dus we lenen en zijn van plan om de schuld terug te betalen. Maar, zoals een oud-collega zou zeggen, de toekomst is niet meer wat het geweest is! Dingen lopen anders; we kunnen onze schulden niet terugbetalen, dus worden we neerslachtig en lenen nog meer. Apostel Jakobus zegt het zo in Jakobus 4:13-15:

Kom nu, jullie die zeggen: “Vandaag of morgen zullen we naar die en die stad gaan, en daar een jaar doorbrengen en zaken doen en winst maken.” Toch weet je niet hoe je leven er morgen uitziet. Je bent slechts een damp die even verschijnt en dan weer verdwijnt. In plaats daarvan zou je moeten zeggen: “Als de Heer het wil, zullen we leven en ook dit of dat doen.”

Een essentieel fundament voor het omgaan met Gods geld is te beseffen dat God de touwtjes in handen heeft. We geven Hem misschien geen controle over ons leven, maar toch bestuurt Hij het universum. Hij werkt om elke persoon heen. Hij stopt nooit met werken.

Als jonge jongen, terwijl David de schapen van zijn vader hoedde, was God aan het werk en wilde hij hem als de koning van Israël. Dit was niet Davids plan. Hij luisterde slechts en reageerde op Gods oproep. Op dezelfde manier kan God vandaag in uw leven aan het werk zijn, maar haast ziekte leidt je af, zodat je Zijn stem niet kunt horen. Je haast je om te proberen gebeurtenissen die je niet onder controle hebt te sturen en te beheersen. Pauze; luister, zodat je de stem van Jezus kunt horen; reageer dan op Hem. Hij heeft jou geschapen. Hij houdt van je en Hij nodigt je uit voor een persoonlijke relatie. We lezen in 1 Timoteüs 2:3-6:

“… God, onze Heiland… wenst dat alle mensen worden gered en tot kennis van de waarheid komen. Want er is één God, en ook één middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus, die Zichzelf heeft gegeven als een losgeld voor iedereen.”

De volgende keer zal ik kijken naar de andere onderdelen van de COMA. Moge Zijn vrede in u overvloedig zijn!

Copyright (c) 2004, 2010, Michel A. Bell

Bron: Michel A. Bell

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie