De relatie tussen wetenschap, technologie en samenleving

De relatie tussen wetenschap, technologie en samenleving

Wetenschap en technologie is het beste waar de samenleving om kan vragen. Sinds de industriële revolutie in de 18e eeuw is de wetenschap in volle gang. Enkele sectoren die een boost hebben gekregen door wetenschap en technologie zijn energie, natuurwetenschappen, informatie en communicatie. De samenleving heeft veel gewonnen met de uitvinding van technologie.

De infrastructuur in de samenleving is gegroeid met behulp van wetenschap en technologie. Vervoerswijzen zoals elektronische spoorlijnen werden gerealiseerd en deze kwamen de samenleving ten goede door hen een beter vervoermiddel aan te bieden. Vroeger was bijna alles analoog, maar dankzij de wetenschap en technologie worden we nu met de dag gedigitaliseerd. De uitvinding van de telefoon- en radiodiensten heeft de menselijke communicatie verbreed.

Zonder de samenleving zou er geen wetenschap en technologie zijn en daarom heeft de uitvinding van bepaalde gereedschappen en apparatuur grote dingen helpen bereiken. De samenleving kan niet zonder de industrieën die we vandaag hebben. De samenleving heeft wetenschap en technologie nodig. De creatie van computers is een kunstwerk van individuen was een mijlpaal die een lange weg zou gaan in het helpen van de samenleving. Een computer helpt ons om onszelf te benutten door waardevolle informatie te verzamelen die we kunnen gebruiken om ons leven te verrijken. De impact van wetenschap en technologie is serieus te onderkennen. Veel mensen over de hele wereld nemen bijvoorbeeld wetenschappers aan hogescholen en universiteiten die het voortouw hebben genomen bij het onderzoeken van de relatie tussen wetenschap en technologie.

De evaluatie van deze relatie is naar voren gekomen als een belangrijk onderzoeksgebied. Publieke belangengroepen en academische organisaties over de hele wereld erkennen het belang van STS. De reden is dat mensen moeten erkennen dat er mensen zijn die worden beïnvloed door wetenschap en technologie. Controverses zoals gemodificeerde voedingsmiddelen, stamcelonderzoek zijn de kwesties die beleidsmakers en wetenschappers hebben samengebracht om hier een oplossing voor te vinden.

Wetenschap en technologie hebben in feite grotendeels bijgedragen aan de visie van de mens over zichzelf. De wetenschap heeft de mening over de oorsprong van de mens en de plaats van herkomst gewijzigd. Door de resultaten van wetenschappelijke ontdekkingen is de perceptie van de mens over zijn gedrag en zijn plaats van herkomst op verschillende manieren gewijzigd. Experimenten in de wetenschap van vandaag hebben op de een of andere manier invloed op de samenleving. Neem bijvoorbeeld het experiment over het klonen van een mens. Het experiment zorgde voor veel controverse omdat de samenleving er sceptisch over was.

Hoe verhouden wetenschap en technologie zich tot de samenleving: De ontwikkelingslanden hebben een lange traditie van participatief actieonderzoek, volkseducatie en gemeenschapsorganisaties die samenwerken om een ​​aantal wetenschappelijke en technologische problemen op te lossen die van invloed zijn op de samenleving. Hoe wetenschap en technologie zich verhouden tot de samenleving is iets dat zelfs vraagt ​​om ingrijpen van de overheid. Wetenschaps- en technologiegerelateerde kwesties worden tegenwoordig wereldwijd besproken. Vooruitgang hierin heeft geresulteerd in het vermogen om verschillende soorten materiële items te produceren. De vraag beantwoorden hoe wetenschap en technologie zich verhouden tot de samenleving.

Bron: Danish Muzaffar

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie