De rol van kunstmatige intelligentie in industriële automatisering

De rol van kunstmatige intelligentie in industriële automatisering

Voor de meeste mensen betekent kunstmatige intelligentie (AI) waarschijnlijk sci-fi-films met robots en computers die onvoorstelbare menselijke taken uitvoeren. Hoewel dit gedeeltelijk waar is, is wat AI echt op tafel brengt, machines in staat te stellen intelligente taken uit te voeren. Nu de uitdagingen waarmee wereldwijde besluitvormers worden geconfronteerd enorm toenemen, is het dringend nodig om bedrijven en samenlevingen vooruit te helpen met behulp van de modernste technologie. Nu de wereld met een ongekende snelheid verandert, moeten bedrijven de manier waarop machines en mensen werken, vernieuwen en herstructureren. En AI helpt om die doelen te bereiken. Volgens Forrester zullen cognitieve technologieën zoals robots, kunstmatige intelligentie (AI), machine learning en automatisering tegen 2025 7% van de banen in de VS vervangen.

De veranderende dynamiek

De maakindustrie wordt gekenmerkt door een omgeving vol onzekerheden en veranderende dynamiek. Met de steeds toenemende marktvolatiliteit moeten fabrikanten voortdurend innoveren, zich aanpassen en zo snel mogelijk reageren op veranderingen, zonder de kwaliteit van producten te belemmeren en tegen de laagst mogelijke kosten. De efficiëntie van een productiesysteem hangt sterk af van hoe goed de processen op de werkvloer reageren op veranderingen. Kritieke functies op de werkvloer, zoals productieplanning en onderhoud, moeten extreem snel reageren, en hun integratie zal resulteren in een optimale en robuuste besluitvormingsomgeving.

AI in productie

AI vindt toepassing in tal van industrieën, waaronder gaming, bankwezen, detailhandel, handel en overheid, en wordt langzaam alomtegenwoordig in de productiesector, waardoor de automatisering van industrieën wordt vergemakkelijkt. AI-gestuurde machines effenen een gemakkelijker pad naar de toekomst door een groot aantal voordelen te bieden: nieuwe kansen bieden, de productie-efficiëntie verbeteren en machine-interactie dichter bij menselijke interactie brengen. De vierde industriële revolutie wordt aangedreven door de automatisering van op kennis gebaseerd werk; door nieuwe manieren te creëren om taken te automatiseren, kunnen we de manier waarop mensen en machines leven en met elkaar omgaan, herstructureren om een ​​betere, sterkere digitale economie te creëren.

AI helpt bij het overwinnen van veel inherente uitdagingen die de industrie teisteren: van schaarste aan expertise tot complexiteit van beslissingen, integratieproblemen en informatie-overload. Door AI op de werkvloer toe te passen, kunnen bedrijven hun processen volledig transformeren. Laten we eens kijken naar wat AI de productiesector helpt te bereiken:

• Procesautomatisering: het gebruik van AI en robots is vooral aantrekkelijk in industriële productie, omdat ze een revolutie teweegbrengen in massaproductie. Robots zijn in staat om repetitieve taken uit te voeren, het productiemodel te stroomlijnen, de capaciteit te vergroten, automatiseringsoplossingen te bouwen die menselijke fouten elimineren en hogere niveaus van kwaliteitsborging te bieden.

• 24-uurs productie: terwijl mensen gedwongen worden in 3 ploegen te werken om een ​​continue productie te garanderen, kunnen robots een non-stop, 24/7 productielijn mogelijk maken. Bedrijven kunnen hun productiecapaciteit vergroten en voldoen aan de groeiende vraag van klanten over de hele wereld.

• Veiligere werkomstandigheden: met verschillende ongelukken op de werkvloer, betekent een verschuiving naar AI dat minder mensen gevaarlijk en te arbeidsintensief werk hoeven uit te voeren. Terwijl robots mensen vervangen en alledaagse en risicovolle taken uitvoeren, zal het aantal arbeidsslachtoffers overal dalen.

• Nieuwe kansen voor mensen: naarmate AI de werkvloer overneemt en saaie en alledaagse menselijke taken automatiseert, zullen werknemers zich kunnen concentreren op complexe en innovatieve taken. Terwijl AI zorgt voor ondergeschikte arbeid, kunnen mensen zich concentreren op het stimuleren van innovatie en het naar nieuwe hoogten brengen van hun bedrijf.

• Lagere bedrijfskosten: hoewel het een enorme kapitaalinvestering zou vergen om AI op de werkvloer te brengen, is de ROI aanzienlijk hoger. Naarmate intelligente machines de dagelijkse activiteiten beginnen uit te voeren, kunnen bedrijven profiteren van aanzienlijk lagere overheadkosten.

Voordelen

AI en industriële automatisering zijn de afgelopen jaren flink vooruitgegaan. Ontwikkelingen in machine learning-technieken, vooruitgang in sensoren en de groei van rekenkracht hebben bijgedragen aan het ontstaan ​​van een nieuwe generatie robots. AI helpt machines om kennis te verzamelen en te extraheren, patronen te herkennen en te leren en zich aan te passen aan nieuwe situaties of omgevingen door middel van machine-intelligentie, leren en spraakherkenning. Met behulp van AI kunnen fabrikanten:

• Neem snellere, datagedreven beslissingen

• Maak betere productieresultaten mogelijk

• Verbeter de procesefficiëntie

• Lagere operationele kosten

• Grotere schaalbaarheid mogelijk maken

• En productinnovatie faciliteren

Bedrijfsresultaten verbeteren

De belangrijkste drijfveer van de Vierde Industriële Revolutie is de snelheid waarmee deze plaatsvindt. Nu technologie binnen handbereik is, kunnen bedrijven (en zelfs industrieën) in een oogwenk opschalen en uiteindelijk de manier veranderen waarop we ons dagelijks leven leiden (en in een fractie van de tijd). Met behulp van AI kunnen marktleiders en technologiepioniers de juiste platforms en oplossingen creëren, waardoor uiteindelijk de bedrijfsresultaten worden verbeterd en het succes in de steeds groter wordende digitale economie van vandaag wordt gestimuleerd.

Bron: Toya T Peterson

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie