De wetenschap van rijk worden en Bob Proctor

De wetenschap van rijk worden en Bob Proctor

Het SGR-programma is gemaakt door Bob Proctor in samenwerking met Michael Beckwith en Jack Canfield. Het programma dat in maart 2007 werd gelanceerd, heeft tot doel mensen te helpen hun dromen te realiseren en ondoorgrondelijk succes te behalen door de Wet van Aantrekking in hun dagelijks leven toe te passen. Je kunt niet echt verwachten dat dingen met je gebeuren, tenzij je je echt voorstelt dat ze gebeuren. Dus als je rijk en succesvol wilt zijn, moet je elk moment van je leven constructief besteden aan het bedenken dat je elke minuut op weg bent naar je doel en dat de dingen echt op jouw manier gebeuren.

Het SRR-programma geeft je een duidelijk perspectief op je leven en raakt elk gebied van je leven – mentaal, fysiek en emotioneel! Het programma zal je helpen begrijpen hoe bepaalde mensen erin slagen rijk te worden ondanks onwetendheid, terwijl veel ijverige en hardwerkende mensen achterblijven in de race om geld. Het programma vertelt je hoe je geld kunt verdienen in het leven door simpelweg te focussen op de Wet van Aantrekking. Naar zijn mening is er een wetenschap om rijk te worden en hij bespreekt het door middel van boeken, dvd’s, e-boeken, podcasts, cd’s en dergelijke.

Hij is van mening dat je niet alleen kunt rusten op creativiteit en hard werken, omdat de kracht van het denken ook tot ongelooflijke resultaten kan leiden. Met je wilskracht kun je praktisch alles bereiken in het leven. Positief denken en handelen zijn daarom een ​​must om eeuwig succes in het leven te bereiken. Zijn filosofie om rijk te worden heeft veel bedrijven geholpen om effectieve strategieën te ontwikkelen en zich gemakkelijk aan te passen aan veranderende situaties. Zijn leringen hebben mensen uit alle lagen van de bevolking geïnspireerd die in staat zijn geweest om actie te ondernemen om hun leven in de goede richting te sturen. Zijn doel achter het initiëren van dit programma is niet alleen om mensen te helpen financiële vrijheid te krijgen, maar hen ook te helpen succes te vinden op alle terreinen van het leven.

Bron: Rick Aurtus

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie