Groene technologie

Groene technologie

Groene technologie (greentech), ook bekend als milieutechnologie (envirotech) en schone technologie (cleantech) is de integratie van moderne technologie en milieuwetenschap om het mondiale milieu en zijn natuurlijke hulpbronnen beter te behouden en de negatieve effecten van menselijke activiteit op de planeet te verzachten . Greentech is gericht op duurzame ontwikkeling. Het is een rijk aan nieuwe innovaties die tot doel hebben veranderingen in het dagelijks leven aan te brengen. Het kan worden beschouwd als nog in de ontwikkelingsfase en kruipt nog steeds zijn weg naar de markt die wordt gedomineerd door producten en diensten die geen rekening houden met het milieu wanneer wordt geprobeerd te voorzien in de wensen en behoeften van de consument. Een groeiend bewustzijn van de erbarmelijke staat waarin de planeet zich bevindt, heeft er echter toe geleid dat er enorme middelen zijn gedelegeerd aan onderzoek en ontwikkeling van schonere technologieën, wat de hoop op grote vooruitgang op dit gebied doet toenemen.

Doelstellingen van groene technologie

Groene technologie wordt beschouwd als de toekomst van de samenleving, omdat we niet kunnen doorgaan met het gebruik van schadelijke technologieën die een negatieve impact hebben op het milieu en op elke vorm van leven die voor ons levensonderhoud afhankelijk is van de planeet. Wij mensen, die geacht worden de verzorgers van de planeet te zijn, nemen haar mee op een pad naar verlatenheid en dood. Greentech streeft ernaar manieren te vinden en te ontwikkelen om in de behoeften van de mens te voorzien zonder schade aan het milieu te veroorzaken of de natuurlijke hulpbronnen van de planeet te snel uit te putten. Daarom biedt het alternatieven voor conventionele technologieën die bijna hetzelfde niveau van tevredenheid kunnen bieden, maar met een aanzienlijke vermindering van de negatieve effecten op het milieu.

Het bevorderen van recycling is ook een ander doel van Groene Technologie door productalternatieven te bieden die herbruikbaar en recyclebaar zijn, waardoor de hoeveelheid afval en vervuiling die wordt geproduceerd tijdens de productie van de mens en de consumptie van zijn wensen en behoeften aanzienlijk wordt verminderd.

Soorten groene technologie

1. Energie

Dit is het meest urgente probleem dat moet worden ingegrepen door greentech. Conventionele vormen van energieopwekking zoals fossiele brandstoffen zoals kolen en olie produceren enorme hoeveelheden verontreinigende stoffen wanneer ze worden gewonnen en verbrand. Bijna alle luchtvervuiling in de wereld is energiegerelateerd. Luchtvervuiling leidt tot opwarming van de aarde en klimaatverandering. Fossiele brandstoffen zijn ook beperkt en het kan een kwestie van tijd zijn voordat ze opraken. Het vinden en ontwikkelen van duurzame energiebronnen die nooit opraken is dan ook een van de prioriteiten van greentech.

2. Gebouw

Het zo ontwerpen en bouwen van gebouwen en infrastructuur dat ze bijdragen aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen, wordt ook geclassificeerd als Groene Technologie. Een voorbeeld van een groen gebouw is een gebouw dat zo is gebouwd dat het zichzelf overdag koel en ‘s nachts warm kan houden, waardoor de behoefte aan verwarmings- en koelsystemen effectief wordt verminderd of zelfs geëlimineerd.

3. Voorkeursaankoop

Groene technologie pleit voor het gebruik van een verscheidenheid aan technieken waarmee een consument producten kan financieren en een fabrikant productiemethoden kan vinden die de minste negatieve impact op het milieu hebben. Algemeen gedrag van aankopen die milieuvriendelijk zijn, zal producenten en verkopers ertoe aanzetten om over te schakelen naar de groene kant van de markt.

4. Chemie

Greentech zoekt ook naar chemische producten die reeds bestaande schade aan het milieu, zoals olierampen, kunnen verminderen of elimineren.

5. Nanotechnologie

Greentech streeft ernaar innovaties te ontwikkelen die groene principes kunnen integreren in nanotechnologie.

Bron: D. A. Ocampo

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie