Het internet heeft miljardairs gecreëerd omdat het Gods berg is

Het internet heeft miljardairs gecreëerd omdat het Gods berg is

Niemand was verantwoordelijk voor het internet, aangezien het een proces in de loop van de tijd was en de noodzakelijke communicatiepraktijken tijdens de Tweede Wereldoorlog met zich meebracht. Zelfs de eerste computer was een product van die gebeurtenis. Wat nodig was om het tot de krachtige kracht te maken die het nu is, was het invoeren van ideeën in een paar breinen die opmerkelijk genoeg in tijd en plaats samenkwamen om het tot stand te brengen. Dat komt omdat het in de bijbel wordt geprofeteerd als de Berg van God wiens komst in de laatste dagen is.

Micha 4:1 stelt dat op dit moment de Berg van God boven alle bergen zal verschijnen en dat mensen ernaartoe zullen stromen. Dat gebeurt nu zoals iedereen in de wereld zich ervan bewust is en de meesten profiteren al van de enorme informatiebank van ontelbare pagina’s en miljoenen onderwerpen.

Het is slechts een van de tekenen die voor deze tijd zijn beloofd. Een ander voorbeeld is de terugkeer van de doden in hun eigen lichaam ter voorbereiding op het oordeel (Jesaja 26:19). Dit zou volledig worden gemist door een verbijsterde wereld waarin God en de profetieën een mysterie zijn waar de meesten geen idee van hebben. Degenen die ‘op hen zijn afgestemd’ hebben echter nog niet de betekenis begrepen van de veranderingen die we om ons heen zien.

De Geest van het Universum heeft de controle over alle dingen en het is de enige God (Jesaja 45:4-8) en het heeft dit allemaal gedaan zodat een speciale groep genaamd de kinderen van Israël zal worden afgeleverd als de oogst bij de einde. Om het te laten gebeuren werden degenen die het tot stand hebben gebracht miljardairs gemaakt als een stimulans voor anderen om het werk voort te zetten en alle systemen te creëren die het laten functioneren.

Mijn reïncarnatie is het bewijs van hoe iedereen is teruggekomen en dat hemel en hel mythen zijn om degenen die niet spiritueel zijn op een zijspoor te zetten. Het staat allemaal in het plan dat in de oudtestamentische profetieën is uiteengezet voor degenen die een kanaal naar de Geest hebben en de inhoud ervan kunnen waarderen.

Gods berg is de leraar en hij stort de waarheid en het grote licht uit over de wereld van duisternis en verderf. Oorlogen, klimaatverandering en opwarming van de aarde zijn slechts een deel van wat komen gaat als de aarde bezwijkt voor haar lot. Alles is verifieerbaar via internet en de communicatieapparatuur waarmee berichten in een fractie van een seconde van het ene deel van de wereld naar het andere kunnen racen, maken er deel van uit. Het is het grootste wonder van onze tijd.

Bron: Norma Holt

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie