Kanaal Aarde

Kanaal Aarde

Toen ik een peuter was, was televisie (tv) beschikbaar in gemiddelde Amerikaanse huizen. Er waren slechts drie kijkopties: ABC, CBS en NBC, die elk vergelijkbare concurrerende shows plus het nieuws uitzonden. Alle shows waren in zwart-wit (niemand had het raadsel van de kleuren-tv nog opgelost) en bij ons thuis konden we maar twee van de drie zenders ontvangen, en daarnaast moest er constant gesleuteld worden aan “konijnenoren”-antennes, aluminiumfolie en metalen kleerhangers om die twee korrelige zenders te kunnen bekijken.

Toch kreeg mijn familie een mix van informatie en entertainment van tv en we kozen favoriete programma’s om naar te kijken, waarbij we ons tijdschema aan die shows aanpasten. Naarmate de tv verbeterde, dwongen meer kanalen en een grotere verscheidenheid aan programma’s ons om meer persoonlijke tijd te investeren om ze te bekijken. Er was iets fascinerends aan het kijken naar iemand anders die zijn leven uitleeft, ook al was het gescript. We worden de hele tijd met belangstelling bekeken.

Waarom is God gefascineerd door de mens? De christelijke Bijbel vertelt ons niet waarom, alleen dat hij dat is. De Bijbel, een verslag van een gedeelde reis tussen de mensheid en onze schepper, is geschreven door vele auteurs die ervaring uit de eerste hand met God hadden, te beginnen met het boek Job (naar schatting geschreven rond 1500 voor Christus) en eindigend met het boek Jakobus (naar schatting geschreven rond 24 na Christus).

Mijn mening is dat de onvoorspelbare acties van de mensheid ons fascineren voor hem, net zoals het onbekende ons fascineert in een mysterie, het onverwachte ons op het puntje van onze stoel zet in een drama, en grenzeloos risico ons opwindt in een actiethriller op tv . Dergelijke tv-verhalen over de mensheid vinden we op kanalen als HBO, AMC, Netflix, Apple TV en Amazon Prime. God ziet alles, in realtime op Kanaal Aarde. Zelden bemoeit hij zich met het drama van ons leven, maar toen hij dat deed, was het spectaculair! Zoeken op internet Handelingen 26.

U hebt een verslag gelezen van Paulus van Tarsus (oorspronkelijk Saulus genoemd), een christelijke apostel (iemand die gezonden is). Hij kwijnde twee jaar weg in een Romeinse gevangenis in de Romeinse provincie Judea, en is nu voor de Judese koning (Herodes Agrippa II) verschenen en heeft hem de kans geboden om de beschuldigingen tegen hem wegens overtreding van de Joodse wetten uit te leggen. In zijn uitleg identificeert Paulus zich correct als een lid van de Farizeeën, een bevoorrechte Joodse sekte waarvan bekend is dat… strikt handhaven Joodse wet. Hij had de vroege christenen vervolgd en gedood (degenen die probeerden de christelijke kerk te vormen na Jezus’ kruisiging en opstanding uit de dood). Vervolgens legt hij uit hoe Jezus (zelf) hem confronteerde en zijn leven omdraaide om missionaris te worden vormen christelijke kerken.

Kunt u zien hoe gefascineerd het zou zijn dat God Paulus zou zien opstaan ​​tegen koning Herodes Agrippa II, in aanwezigheid van de Romeinse gouverneur Festus? Deze mannen zouden Paulus ter plekke kunnen laten martelen en vermoorden, en hij heeft dingen tegen hen gezegd die het (in hun gedachten) zouden kunnen rechtvaardigen. Wat houdt hen tegen? Koning Agrippa zegt eigenlijk dat Paulus ten onrechte gevangen werd gezet (waardoor zijn eigen positie als de Judese koning in gevaar kwam). Vervolgens vertelt hij sluw aan Felix dat Paulus zijn Romeins burgerschap had genoemd (alle Judeeërs zijn op dit moment Romeinse burgers), en dus is hij in de verkeerde rechtbank. Felix heeft Paulus naar Rome gestuurd voor verdere gevangenschap (en eventuele executie). Waarom zou God hen niet gewoon neerslaan en Paulus vrijlaten? Slechte vraag.

God antwoordt ons niet. Gefascineerd door ons, ja, maar probeer hem niet uit te zoeken. De manier waarop dit bleek, was dat Paulus niet zou stoppen met proberen de christelijke kerk te laten groeien. Door in de gevangenis te zitten, kon hij dat alleen doen door steunbrieven te sturen naar de kerken die hij al had gesticht. Zijn brieven zijn hoekstenen in de christelijke Bijbel. Zoeken op internet Kolossenzen 3, 1-4 & 5-11. Dit is een van de brieven van Paulus, gestuurd naar de christelijke kerk in de Romeinse provincie Klein-Azië (nu in het land Turkije). Hij schreef het rond het jaar 53 na Christus.

Als je de passages in Kolossenzen leest, heb je (in het jaar 2021 of later) Paul’s begeleiding voor jou over wat het betekent om christen te zijn en hoe een christen moet leven. God is gefascineerd door de levens van mensen, ook door jou. Zelden zal hij tussenbeide komen. Als hij dat doet, let dan op. Je moet hem laten weten dat hij zijn hoogtepunt heeft bereikt jouw interesse. Bid tot hem. Erken hem als God en aanvaard zijn zoon Jezus als uw verlosser. Probeer je leven te leven zoals Paulus adviseerde. Jezus’ offer was en is nog steeds Gods genade voor jou. Bewonder Paul voor zijn moed en onbaatzuchtigheid. Zoek in de christelijke Bijbel naar begeleiding die duidelijk stelt dat jij, ik en elk mens, verleden, heden en toekomst, Jezus tegelijkertijd zullen zien, bij ons oordeel over hoe we leefden terwijl we ons leven op Channel uitvoerden Aarde.

Bron: Tony A Grayson

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie