Technologische vooruitgang in medische transcriptie die betere medische documentatie mogelijk maakt

Technologische vooruitgang in medische transcriptie die betere medische documentatie mogelijk maakt

Technologische vooruitgang in de medische industrie heeft zorgverleners enorm geholpen bij het diagnosticeren van ziekten en het bieden van betere patiëntenzorg. In de afgelopen jaren hebben technologische ontwikkelingen, zoals EPD’s en spraakherkenningssoftware, de efficiëntie van artsen verbeterd. Medische transcriptiediensten hebben ook een lange weg afgelegd om nauwkeurige en tijdige medische documentatie te garanderen. Nieuwe technieken en modaliteiten hebben de kwaliteit van transcriptie, workflow, levering en opslag van klinische dossiers verbeterd en een naadloze workflow bevorderd.

De rol van Cognitive Computing in de gezondheidszorg

De nieuwste toevoeging aan de gezondheidszorg is cognitieve computing, een zelflerend raamwerk dat gebruikmaakt van dataminingtechnieken, patroonherkenning, natuurlijke taal en verwerking van menselijke zintuigen, en systeemverfijningen die afhankelijk zijn van realtime beveiliging van patiëntinformatie en andere gegevens. Cognitive computing transformeert de zorgsector en herschept menselijk perspectief met behulp van geautomatiseerde modellen. Deze computersystemen kunnen enorme hoeveelheden gezondheidsgegevens aan en worden momenteel gebruikt in toonaangevende oncologische centra zoals het Memorial Sloan Kettering Cancer Center in New York City en MD Anderson in Houston.

Volgens de International Data Corporation (IDC) gebruikt 30 procent van de zorgverleners cognitieve analyses van patiëntinformatie om belangrijke stukjes kennis af te leiden. De verwachting is dat AI en ML de komende jaren steeds meer zullen worden ingezet om patiëntproblemen beter te doorgronden, kosten te besparen en de zorg te verbeteren. Nieuwe technologieën helpen artsen erachter te komen welke patiënten risico lopen en de resultaten na ontslag te monitoren. AI bevindt zich nog in de beginfase in de gezondheidszorg, maar de verwachting is dat deze vooruitgang alle sectoren van de industrie ten goede zal komen.

Nieuwe technologieën in medische transcriptie

Met technologische vooruitgang is medische transcriptie ook getransformeerd om flexibiliteit, nauwkeurigheid, veiligheid en innovatie te bieden. Medische transcriptieproviders nemen dictaat van artsen op en transcriberen deze, waardoor nauwkeurige medische documenten worden geproduceerd in een snelle doorlooptijd. De belangrijkste kenmerken van medische transcriptiebedrijven zijn:

Gegarandeerde kwaliteit: Ze hebben ervaren professionele medische transcriptionists die audio-opnames kunnen omzetten in nauwkeurige documenten. Ze hebben twee lagen kwaliteitscontroles om nauwkeurigheid, grammatica, spelling enz. te verifiëren. Er is een beveiligde webportal waar kwaliteitsborging plaatsvindt en klanten documenten kunnen beoordelen en de fase van het documentatieproces kunnen volgen.

Snelle doorlooptijd: Aanbieders van medische transcriptiediensten hebben flexibele doorlooptijden. Transcriptie wordt uitgevoerd in een snelle doorlooptijd om aan de behoeften van de klant te voldoen.

Efficiënte leveringsmethoden: Transcriptie-outsourcingbedrijven hebben gratis nummers waarmee artsen het dictaat kunnen opnemen. Ze hebben ook mobiele apps die compatibel zijn met Android en iOS voor snelle opname. Getranscribeerde documenten kunnen worden gemaakt in overeenstemming met het EPD-sjabloon en via een beveiligd webportaal worden teruggestuurd naar de praktijk.

Integraties: Medische transcriptiebedrijven kunnen ook eenvoudig communiceren met elk elektronisch patiëntendossier (EPD) en kunnen HL7-integraties bouwen voor elk EPD dat de praktijk gebruikt. Hierdoor hebben artsen gemakkelijk toegang tot getranscribeerde records.

Veiligheid: HIPAA-conforme medische transcriptie houdt zich aan de wettelijke normen voor de bescherming van gevoelige gezondheidsgegevens.

Medische transcriptieservices omvatten ook virtuele schrijversservices, waarmee aanbieders in realtime kunnen dicteren terwijl een transcriptionist een geschreven verslag maakt van een patiëntontmoeting. Het zorgt ervoor dat patiënten de juiste behandelingen en medicatie krijgen en minimaliseert ook het aantal fouten en verbetert de nauwkeurigheid van records in vergelijking met het gebruik van alleen spraakherkenningssoftware.

Bron: Gerald Wright

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie