Total Quality Management (TQM) als bedrijfsstrategie in het hoger onderwijs

Total Quality Management (TQM) als bedrijfsstrategie in het hoger onderwijs

De behoefte aan voortdurende verbetering van de ervaring van studenten en personeel in instellingen voor hoger onderwijs (HOI’s) is nu een algemeen klaroengeschal. Een manier om te reageren op dit sterke verzoek om iets te laten gebeuren, is dat HEi’s Total Quality Management (TQM) als bedrijfsstrategie toepassen.

TQM

Een cruciaal onderdeel van de TQM is de focus op het verbeteren van de ervaring van de klanten (studenten) en ervoor te zorgen dat medewerkers (personeel) op de hoogte zijn van hun professionele ontwikkeling en opleiding. Dit wordt bereikt door hun betrokkenheid en door overleg met hen. Het andere onderdeel is het verbeteren van het product. In het geval van HOI’s omvat dit onderwijs en andere aanverwante diensten. Ook dit kan door medewerkers en studenten bij het proces te betrekken. Deze kan ik in een ander artikel behandelen.

Redenen om TQM in HEi . te implementeren

De implementatie van TQM als bedrijfsstrategie in HEis is om een ​​aantal redenen noodzakelijk. Ten eerste heeft het, zoals hierboven geschetst, het potentieel om in te spelen op de roep om de ervaring van studenten te verbeteren door studenten en personeel te betrekken bij het bepalen van de richting en visie van de instelling. Het staat inmiddels vast dat mensen geneigd zijn voluit deel te nemen aan door hen gecreëerde of gefaciliteerde activiteiten. Ten tweede maakt het betrekken van en overleggen met studenten en medewerkers het mogelijk om activiteiten en ontwikkelingen zoals infrastructurele veranderingen, herplaatsing van personeel en introductie van nieuwe modellen in een positief daglicht te stellen en stapsgewijs te verbeteren.

Hoe TQM te implementeren

ten eerste, is er behoefte om de term ‘kwaliteit’ te definiëren en duidelijk te wijzen op acties en gedachten die wijzen op kwaliteit in de instellingen als dit betrekking heeft op personeel en studenten. Dit moet gebeuren volgens afdelingen en functies, studenten en medewerkers.

ten tweede, is er de noodzaak om de ‘buy-in’ van staf en studenten te krijgen door creatief te vermelden en te versterken dat TQM niet alleen relevant is voor de missie en het mandaat van de instelling, maar dat efficiëntie het ‘keurmerk’ van de instelling zal worden en de dienstverlening aan medewerkers en studenten.

Ten derde, om TQM in hogeronderwijsinstellingen te implementeren, is de medewerking vereist van senior en ander managementpersoneel bij het creëren en implementeren van beleid in dit opzicht. Dit is een uitdagende taak voor het leiderschap en bij het maken en implementeren van beleid moet rekening worden gehouden met verschillende factoren, zoals financiële middelen, institutionele cultuur en het verkrijgen van de betrokkenheid van degenen in het management op alle niveaus.

Eindelijk, om TQM in een HOI te implementeren, is een sterke institutionele ondersteuning nodig in de vorm van leiderschap, begeleiding en toewijzing van middelen. Ook cruciaal voor het succes van de implementatie van TQM is de ‘politieke wil’ en vastberadenheid van een paar sleutelfiguren in het leiderschap die bereid zijn te worstelen, te pleiten voor, de strategie te implementeren en te evalueren. Elk gebrek aan inspanning of middelen zal het succes van een TQM-strategie ondermijnen en kan leiden tot algehele mislukking.

Bron: Dr. Mark A. Minott

Affiliate Samenwerkingen
Berichten per categorie